Lille Vildmose

I Lille Vildmose finder I Danmarks største naturreservat, som nok er bedst kendt for sin bestand af vildtlevende Elg, Bison og Vildhest  –  og sit rige fugleliv, med bl.a. Konge- og Havørn, Sort Stork og Sølvhejre. Derudover gemmer skovene, søerne og engene i mosen på et væld af gnavere, krybdyr og insekt- og plantearter, der i sig selv gør Lille Vildmose til noget helt specielt.

Lille Vildmoses historie er fuld af vidnesbyrd om menneskets indflydelse på naturen. Og om naturens indflydelse på sig selv. Det er bl.a. derfor, at området er så enestående – og ligefrem verdensberømt.

Mosen er en såkaldt højmose, og blev skabt efter den sidste istid for ca. 12.000 år siden. Inden da, var den i mange århundreder dækket af kolossale gletsjere, der dækkede det meste af det nordlige Jylland.

Da isen smeltede

– og de enorme gletsjere trak sig tilbage, blev Lille Vildmose efterladt som noget, der mest af alt mindede om en fladtrykt, våd husholdningssvamp. Lille Vildmose var i virkeligheden et landskab af sand og småsten blandet med en filtret suppe af organisk materiale, der havde ligget gemt under den tunge is. Med isens tilbagetrækning forsvandt imidlertid også den ekstreme vægt på undergrunden, og langsomt voksede det svampede landskab sig frem af sumpen og dannede flere og flere “landfaste” arealer.

Vildmosens guld

For ca. 1.500 år siden havde mosen rent ud sagt vokset sig ud af sumpen og Lille Vildmose blev til den højmose, vi kender i dag. Lille Vildmose blev “afhængig” af det vand, der kom fra oven, eller via åer og vandløb. Og det var der hurtigt nogen, der så en idé i at lave om på. Allerede i 1760 blev de første kanaler nemlig gravet, så det sumpede område kunne drænes og vindes tilbage fra naturen  –  og i slutningen af samme århundrede begyndte man så småt at grave tørv.
Tørvegravningen i Lille Vildmose udviklede sig først rigtig under de to verdenskrige, hvor manglen på brændsel plagede det meste af Europa. I Aalborg skulle der holdes ild i kedlerne på den voksende cementproduktion, og samtidig steg behovet for landbrugsjord. Det resulterede i, at store dele af den oprindelige mose blev drænet og gravet op eller omlagt til landbrugsjord.

Den gamle mosejord var i mellemtiden for sur og ubrugelig til landbrug, så det krævede lidt arbejde, før den kunne tages i brug. I 1936 begyndte man derfor at “mergle” jorden. Man blandede så at sige mergel i den sure jord, for at neutralisere og strukturere den, så den blev egnet til landbrug. Til det formål anlagde man et netværk af tipvognsbaner, så man kunne køre merglen fra den nærliggende mergelgrav i Kongerslev ud på jordene. Det gjorde man så i de 10 år, det tog at forvandle mosebunden til landbrugsjord. Senere forbandt tipvognsbanen spagnumproduktionen i Lille Vildmose med det lokale jernbanenet og fungerede helt frem til 2008. Man kan stadig se værkstedet, hvor togene blev vedligeholdt i Remisen i Dokkedal.

Efter 2. Verdenskrig

– opstod behovet for pottemuld til de danske vindueskarme og kolonihaver – og med den teknologiske udvikling tog arbejdet med at dræne for alvor fart. Store arealer af den drænede mose blev skrællet og skåret i såkaldte klyner – og endte som spagnum, der kunne findes på enhver planteskole. Tilbage lå Lille Vildmose og lignede langt fra sig selv. Mange af de oprindelige dyrearter var sammen med vandet fortrængt og forsvundet fra landskabet. De snorlige kanaler delte resterne af det brune tørvetæppe, der lå drænet tilbage.

Lille Vildmose – Danmarks største naturreservat

I 2007 blev Lille Vildmose fredet, og i 2011 stoppede produktionen af spagnum helt. I dag ses sporene efter den intensive jagt på mosens guld stadig i det flade landskab. De fleste af de utallige kanaler er dog nu dæmmet op, så vandet ikke længere løber væk fra området – og Lille Vildmose er begyndt at ligne sig selv igen.
Søer som Birkesø og Møllesø, der før var tørlagte, er nu fulde af vand, og blomstrer og summer igen af plante- og dyreliv.

Med hjælp fra Aage V. Jensen Fonden er Lille Vildmose i dag vendt tilbage til naturen, og er et helt unikt vindue til et enestående dyre- og planteliv – og et inspirerende eksempel på effekten af naturgenoprettelsesprojekter.

Lille Vildmose er internationalt anerkendt for sin unikke natur, og blev i 2013 optaget på listen over verdensnaturarv.

Med Lille Vildmose som nabo

På Dokkedal Camping har I de allerbedste muligheder for at opleve naturen ved Lille Vildmose. Og hos os har I Danmarks største vildmark i første række. Klods op af pladsen ligger nemlig Høstemark Skov, som er en del af Lille Vildmose. Vi har naturligvis direkte adgang til Vildmosens stisystemer fra pladsen. Book Jeres Hytte eller plads her.

Elge i Lille Vildmose

For de morgenfriske

Vil I opleve naturen ved Lille Vildmose tæt på, er Dokkedal Camping det absolut bedste valg. I skal såmænd bare stå tidligt op og kigge og lytte godt efter. De store dyr, som bl.a. elgen, er nemlig ofte lettest at spotte omkring solopgang, og når resten af dyrene i skoven og mosen vågner, kan man ikke undgå at høre eller få øje på dem. I vores Luksushytter får I plads i første parket, men uanset hvor I slår Jer ned på Dokkedal Camping, ligger det hele lige bag hegnet.
I er altid velkomne til at spørge i receptionen, hvis I vil vide mere. I kan naturligvis også besøge Lille Vildmose Centret, hvor de ved meget mere om mosen, dens dyreliv og historie. Her kan I bl.a. også bestille guidede ture.

Book Jeres plads eller hytte med det samme – og kom helt tæt på Lille Vildmose.